Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o prodej pozemku KN 1503/3 - ostatní plocha o výměře 261 m2 v k.ú. Vrcov. Pozemek je oplocený a je předmětem pronájmu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022. Pozemek je svažitý do 15% se západní orientací. Přístup na pozemek je ze zpevněného pozemku KN 1503/1 ve vlastnictví Města Borovany. Součástí prodeje pozemku je m.j. také plechový přístřešek nacházející se na pozemku KN 1503/3, také oplocení, vrata, podezdívka z monolitického betonu a porosty. Pozemek se v platném ÚP nachází v plochách smíšených obytných.
Požadovaná cena
55000
Platnost do
2019-06-07
Telefon
956 194 106
E-mail
jaroslava.hamernikova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Hamerníková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Vrcov, Borovany, okres České Budějovice