Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č st. 358/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 a pozemek p.č. 534/4 ostatní plocha o výměře 182 m2 vše v k.ú. Lhotak u Vítkova, obec Vítkov ( funkční zázemí stavby budovy č.ev. 6 - vlastnictví jiné osoby)
Požadovaná cena
96778
Platnost do
2019-06-07
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesyr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Lhotka u Vítkova, Vítkov, okres Opava