Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st.359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a p.č. 534/5 ostatní plocha o výměře 214 m2 vše v k.ú. Lhotka u Vítkova, obec Vítkov (funkční zázemí stavby budovy č.ev. 13 - vlastnictví jiné osoby)
Požadovaná cena
102980
Platnost do
2019-06-07
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Lhotka u Vítkova, Vítkov, okres Opava