Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1342/18 - prodej pozemku p.č. 3396/49 o výměře 250 m2, nově vznikajícího dle geometrického plánu č.1281-124/2018 z p. č. 3396/41. Jedná se o zartavněnou plochu u bytového domu, u břehové hrany potoka.
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2019-06-09
Telefon
956 957 219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Valašská Polanka, Valašská Polanka, okres Vsetín