Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 143/19 Prodej pozemku p.č. st. 56 o výměře 157 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a dále pozemek p.č. 858/11 o výměře 896 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k.ú. Mořičov, obec Ostrov.
Požadovaná cena
226300
Platnost do
2019-06-09
Telefon
956230106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Mořičov, Ostrov, okres Karlovy Vary