Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Mze
Popis
Pozemek st.p.č. 346, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Perštejn
Požadovaná cena
6500
Platnost do
2018-12-09
Telefon
956233107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Perštejn, Perštejn, okres Chomutov