Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Parcela č. st. 310, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, pozemek p.č. 283/35, druhem pozemku ostatní plocha o výměře 106 m2, vše v k.ú. Perštejn.
Požadovaná cena
24400
Platnost do
2019-06-11
Telefon
956 233 107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Perštejn, Perštejn, okres Chomutov