Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek st.p.č. 434/6 v katastrálním území Předměřice nad Labem - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Požadovaná cena
36400
Platnost do
2019-06-10
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové