Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 978/1 o výměře 107 m2, parc. č. 978/4 o výměře 81 m2, parc. č. 978/5 o výměře 61 m2. Druh všech pozemků ostatní plocha.
Požadovaná cena
303780
Platnost do
2019-06-13
Telefon
541637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Obřany, Brno, okres Brno-město