Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 999, ostatní plocha, o výměře 32 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem. Pozemek je v oploceném areálu obecního úřadu Noviny pod Ralskem.
Požadovaná cena
2240
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa