Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. st. 263/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem. Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka rekreační chaty ev.č. 16, 471 24 Noviny pod Ralskem.
Požadovaná cena
2020
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa