Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 88/1, ostatní plocha, o výměře 168 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem. Pozemek je součástí zahrady domu č.p. 69, zahrady rekreačního objektu na p.č. 86/1 jiného vlastníka a je částečně oplocen.
Požadovaná cena
26110
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa