Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky p.č. 590/7, ostatní plocha, o výměře 1 649 m2 a p.č. 1026, ostatní plocha, o výměře 361 m2. Vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem. Pozemky jsou částečně porostlé náletovými dřevinami a leží v blízkosti bývalého zemědělského statku.
Požadovaná cena
30300
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa