Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 569/11, ostatní plocha, o výměře 3 953 m2 , zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemek stojí u zemědělského statku Nový Luhov, je částečně oplocený a využívaný jako pastvina.
Požadovaná cena
138000
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa