Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 576/9, ostatní plocha, o výměře 229 m2 , zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemek stojí u bytového domu Luhov, č.p. 38 a je částečně oplocený.
Požadovaná cena
7000
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa