Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky p.č. 576/11, ostatní plocha, o výměře 299 m2 a p.č. 576/12, ostatní plocha, o výměře 177 m2. Vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemky jsou společně oplocené a stojí na nich zařízení Severočeské vodárenské spol. a.s.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa