Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 439/2, ostatní plocha, o výměře 4 386 m2 , zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemek je porostlý náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
8000
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa