Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky p.č. 432/15, ostatní plocha, o výměře 652 m2, p.č. 508/10, ostatní plocha, o výměře 454 m2, p.č. 513/1, ostatní plocha, o výměře 659 m2, p.č. 513/3, ostatní plocha, o výměře 138 m2 a p.č. 513/5, ostatní plocha, o výměře 265 m2. Vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. Luhov u Mimoně, obec Brniště. Pozemky jsou porostlé náletovými dřevinami, nebo mají charakter místních komunikací. Leží v intravilánu obce u železniční vlečky Brniště – závod DIAMO Stráž pod Ralskem.
Požadovaná cena
26800
Platnost do
2019-10-06
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Luhov u Mimoně, Brniště, okres Česká Lípa