Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
prodej pozemku st.p.č. 311 o výměře 23 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 283/36 o výměře 192 m2, druhem pozemku ostatní plocha, vše v kú. Perštejn
Požadovaná cena
43000
Platnost do
2019-06-14
Telefon
956 233 107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Perštejn, Perštejn, okres Chomutov