Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 208, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2, pozemek parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2, pozemek parc. č. st. 210/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 , pozemek parc. č. st. 211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m2 jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 592, pozemek parc. č. st. 212/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, pozemek parc. č. st. 1118, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2 jehož součástí je stavba č. p. 2292 – garáž, parc. č. st. 2080, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti, pozemek parc. č. 147, ostatní plocha o výměře 479 m2, pozemek parc. č. 155/2 o výměře 1 274m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 155/3 o výměře 418 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 592 o výměře 115 m2, zahrada. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
6400000
Platnost do
2019-06-14
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Nový Jičín-Dolní Předměstí, Nový Jičín, okres Nový Jičín