Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 1317/6 o výměře 10 m2, druh pozemku (dle KN) ostatní plocha, ostatní komunikace, na LV č. 659 u KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, Katastrální území Vikýřovice v obci Vikýřovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2000
Platnost do
2019-06-14
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vikýřovice, Vikýřovice, okres Šumperk