Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Předmětem prodeje je nově oddělená část pozemku o výměře 5 m2 oddělená z pozemku p. č. 3521/136 o výměře 209 m2, druh pozemku (dle KN) ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV č. 4722 u KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území a obec Jindřichův Hradec. Nově oddělená část pozemku je označena písmenem „h“ v geometrickém plánu č. 5061-1879/2018. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4375
Platnost do
2019-05-14
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec