Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 729/1, ostatní plocha, o výměře 3448 m2, p.č. 736, vodní plocha, o výměře 1045 m2, p.č. 739/1, vodní plocha, o výměře 4563 m2 a p.č. 1825, ostatní plocha, o výměře 397 m2, vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemky jsou částečně zemědělsky využívané.
Požadovaná cena
131860
Platnost do
2019-06-14
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa