Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemková parcela č. 924/4 která vznikla geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 924/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Požadovaná cena
1410
Platnost do
2019-06-14
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Rabakov, Rabakov, okres Mladá Boleslav