Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
- p.p.č. 1356 – lesní pozemek o výměře 75 274 m2 s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 387 pro katastrální území a obec Hejtmánkovice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 634-3/2018 označená jako díl „a“ o výměře 1 112 m2,- p.p.č. 1303/1 – lesní pozemek o výměře 314 328 m2 s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 387 pro katastrální území a obec Hejtmánkovice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 634-3/2018 označená jako díl „b“ o výměře 15 m2. Díl „a“ z pozemku p.č. 1356 o výměře 1 112 m2 a díl „b“ z pozemku p.č. 1303/1 o výměře 15 m2 jsou sceleny do p.č. 1356/4 o výměře 127 m2. p.p.č. 1119/1 - lesní pozemek o výměře 85 176 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako p.p.č. 1119/8 o výměře 45 057 m2 a dále část označená jako díl „d“ o výměře 62 m2. Díl „d“ z pozemku p.č. 1119/1 je scelen do p. č. 1125/1.p.p.č. 1121 - lesní pozemek o výměře 6 088 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod.p.p.č. 1123 – lesní pozemek o výměře 3 661 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako díl „f“ o výměře 1 626 m2 . Tento díl „f“ je scelen do p. č 1124.- p.p.č. 1124 – lesní pozemek o výměře 4 912 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako díl „e“ o výměře 4 222 m2. Celková výměra pozemku p.č. 1124 je 5 848 m2. - p.p.č. 1125/1 – lesní pozemek o výměře 2 716 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je dle GP č. 309-69/2017 část označená jako díl „c“ o výměře 2 321 m2. Celková výměra pozemku p.p.č. 1125/1 je 2 383 m2. - p.p.č. 1125/2 – ostatní plocha o výměře 3 478 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod. - - p.p.č. 1129/1 – lesní pozemek o výměře 42 683 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod. - - p.p.č. 1141/1 – lesní pozemek o výměře 42 680 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 1141/12 o výměře 1 331 m2. - p.p.č. 1141/3 – lesní pozemek o výměře 1 094 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 1141/11 o výměře 158 m2. -p.p.č. 1144/2 – lesní pozemek o výměře 5 823 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod. - - p.p.č. 2706/2 – ostatní plocha o výměře 4 808 m2, s jejími součástmi vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 2706/13 o výměře 1 387 m2.
Požadovaná cena
2124350
Platnost do
2019-06-14
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Hejtmánkovice, Hejtmánkovice, okres Náchod
Katastrální území
Jetřichov, Jetřichov, okres Náchod
Katastrální území
Křinice, Křinice, okres Náchod