Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
prodej pozemků p.č. 5380/1 zastavená plocha a nádvoří o výměře 134 m2, p.č. 5380/2 ostatní plocha o výměře 152 m2 a p.č. 5372/23 o výměře 406 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice (realizace předkupního práva vlastníka budovy)
Požadovaná cena
186000
Platnost do
2019-06-16
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Bystřice nad Olší, Bystřice, okres Frýdek-Místek