Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 3551/4, ostatní plocha, o výměře 213 m2 a p.č. 3551/14, ostatní plocha, o výměře 220 m2, oba zapsané na LV č. 4, a dále podíly ve výši 993/92820 na pozemcích p.č. 3551/7 ostatní plocha, o výměře 94 m2, p.č. 3551/13 ostatní plocha, o výměře 72 m2, oba zapsané na LV č. 19, p.č. 3551/3 ostatní plocha, o výměře 49 m2, p.č. 3551/5 ostatní plocha, o výměře 75 m2, p.č. 3551/9 ostatní plocha, o výměře 86 m2 a p.č. 3551/12 ostatní plocha, o výměře 258 m2 zapsané na LV č. 17, vše pro k.ú. Zhůří, obec Čachrov. Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce Čachrov s využitím silnice, na části jsou zpevněné plochy asfaltové komunikace.
Požadovaná cena
57685
Platnost do
2019-06-15
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Zhůří, Čachrov, okres Klatovy