Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 69/2 a st. 69/7 s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 520/10, ostatní plocha. Přímý prodej pozemku ve funkčním celku se stavbou (S 1716/18/191)
Požadovaná cena
18200
Platnost do
2019-06-16
Telefon
956191106
E-mail
dana.hranickova@lesycr.cz
Osoba
RNDr. Dana Hraníčková
Útvar
LS Pelhřimov
Katastrální území
Onšov, Onšov, okres Pelhřimov