Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 46/9, ostatní plocha, o výměře 1394 m2 a p.č. 46/10, ostatní plocha, o výměře 6 110 m2, oba zapsané na LV č. 58 pro k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško. Pozemky leží v oploceném areálu bývalé vojenské střelnice, v současnosti ve vlastnictví jiných vlastníků.
Požadovaná cena
207090
Platnost do
2019-06-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Oleško u Rohatců, Oleško, okres Litoměřice