Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2312, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2887 m2, zapsaný na LV č. 25 pro k.ú. a obec Vimperk. Pozemek se nachází mimo zastavěnou část Vimperka v lese, části pozemku na okraji pastviny bez zpevněného povrchu.
Požadovaná cena
227140
Platnost do
2019-06-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Vimperk, Vimperk, okres Prachatice