Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 147/10 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 3 m2 k.ú. Červený Hrádek u Jirkova. Pozemek je zastavěn stavbou jiného vlastníka.
Požadovaná cena
780
Platnost do
2019-06-17
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing.Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Červený Hrádek u Jirkova, Jirkov, okres Chomutov