Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 674/2 o výměře 901 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – neplodná půda, Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 755, pro katastrální území Křenov u Žacléře a obec Bernartice.
Požadovaná cena
187000
Platnost do
2019-05-19
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Křenov u Žacléře, Bernartice, okres Trutnov