Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemek p.č. 93/2 o výměře 477m2, kultura ostatní plocha
Požadovaná cena
40545
Platnost do
2019-06-21
Telefon
724 623 772
E-mail
hana.houlikova@lesycr.cz
Osoba
Hana Houlíková
Útvar
Lesní správa Kácov
Katastrální území
Kamenná Lhota u Čestína, Čestín, okres Kutná Hora