Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1965, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006777 a názvem „POTOK OLŠÍ (TOK A)“, o délce 60 m, upravující koryto drobného vodního toku Olší (IDVT 10279944, ČHP 1-07-04-084), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 169/16, 185/35 a 185/36 v k.ú. Olší u Opařan. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
9510
Platnost do
2019-06-20
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Olší u Opařan, Opařany, okres Tábor