Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1967, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00005772 a názvem „SVÉRADICKÝ POTOK (VT – O1 (001))“, o délce 260 m, upravující koryto drobného vodního toku Svéradický potok (IDVT 10245475, ČHP 1-08-01-117), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 751/20, 751/34 a 751/40 v k.ú. Dobrotice u Chanovic a na pozemku parc. č. 84/28 v k.ú. Slatina u Horažďovic. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
32140
Platnost do
2019-06-20
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Slatina u Horažďovic, Slatina, okres Klatovy
Katastrální území
Dobrotice u Chanovic, Chanovice, okres Klatovy