Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 1405/18 Prodej pozemku p.č. st. 87 o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Žalmanov, obec Stružná.
Požadovaná cena
4750
Platnost do
2019-06-22
Telefon
956226106
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martina Ptáčková
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Žalmanov, Stružná, okres Karlovy Vary