Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000918 a názvem „3 (LIBĚJOVICE, ZTU – A)“, o délce 270 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku, pravobřežního přítoku č. 018 Malovického potoka od pramene od Nestanic (IDVT 10260000, ČHP 1-06-03-032), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 2316, 2317 a 2322 v k.ú. Malovice u Netolic. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s realizací revitalizace části drobného vodního toku.
Požadovaná cena
36160
Platnost do
2019-06-21
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Malovice u Netolic, Malovice, okres Prachatice