Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1976, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00004692 a názvem „PBP Radhostického p. severně od Straňovic – 01 (TOK C)“, o délce 771 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10269964, ČHP 1-08-02-028), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 4373 a 4386 v k.ú. Malenice. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s realizací revitalizace části drobného vodního toku.
Požadovaná cena
126200
Platnost do
2019-06-21
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Malenice, Malenice, okres Strakonice