Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej pozemků parc.č. 221/8, ostatní plocha, o výměře 5105 m2 a parc.č. 212/3, ostatní plocha, o výměře 45 m2 v kat.území Razová. Na pozemku se nachází základy pro rodinné domy vč. inženýrských sítí a zpevněný povrch na části komunikace.
Požadovaná cena
869340
Platnost do
2019-06-22
Telefon
596657324
E-mail
tehanova@pod.cz
Osoba
Těhanová Jana
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Razová, Razová, okres Bruntál