Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků parc.č. 1613/7 o výměře 547 m2 a parc.č. 1701/2 o výměře 453 m2 v kat.území Mezina. Jedná se o odprodej pozemků bývalého koryta Černého potoka po zbudování protipovodňové ochranné hráze v rámci výstavby VD Slezská Harta.
Požadovaná cena
140000
Platnost do
2019-06-22
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pod.cz
Osoba
Pustějovská Helena
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Mezina, Mezina, okres Bruntál