Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
p. p. č. 1542/3, 2398/7 s druhem pozemku lesní pozemky. Jedná se o přímý prodej (S 1953/16/150).
Požadovaná cena
4000
Platnost do
2019-06-22
Telefon
956150106
E-mail
marie.chalupova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Marie Chalupová
Útvar
LS Telč
Katastrální území
Hodice, Hodice, okres Jihlava