Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej části pozemku parc.č. 2230/1 o výměře 77 m2 dle GP 1291-2/2018 v kat.území Město Albrechtice, který je součástí zahrady.
Požadovaná cena
21250
Platnost do
2019-06-23
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pod.cz
Osoba
Pustějovská Helena
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Město Albrechtice, Město Albrechtice, okres Bruntál