Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o objekt k bydlení, obytnou budovu Rychtářov č.p. 107 na pozemku st.p.č. 161, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 753 m2, pozemek p.č. 530/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 a p.č. 530/6, ostatní plocha o výměře 1557 m2. Včetně hospodářského příslušenství, chladírny, vodovodní přípojky a všech souvisejících pozemků a trvalých porostů tvoří jeden samostatný funkční celek.
Požadovaná cena
2900000
Platnost do
2019-06-24
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Rychtářov, Vyškov, okres Vyškov