Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek p.č. 1332/4, ostatní plocha, neplodná půda. Parcela v mírném svahu, středem vede vodoteč odvodňující meliorace. V jižní části náletové dřeviny.
Požadovaná cena
25900
Platnost do
2019-06-24
Telefon
703171996
E-mail
helena.kotrcova@vls.cz
Osoba
Ing. Kotrcová
Útvar
divize Horní Planá
Katastrální území
Meziříčí, Meziříčí, okres Tábor