Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Předmětný pozemek KN 296/6 je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Písek na LV č. 8, pro katastrální území Svatonice a obec Záhoří. Pozemek KN 296/6 je nepravidelného úzkého tvaru, při okraji lesního komplexu, který má charakter bezlesí. Pozemek je dobře přístupný.
Požadovaná cena
4250
Platnost do
2019-06-27
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Svatonice, Záhoří, okres Písek