Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Části parcely 491/1 oddělené GP o výměře 1046 m2
Požadovaná cena
65000
Platnost do
2019-06-29
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Šultys
Útvar
lesní správa Klášterec
Katastrální území
Místo, Místo, okres Chomutov