Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek v k.ú. Vítkov parc.č. 3239/22, ostatní plocha - silnice o výměře 82m2. Pozemek tvoří funkční celek s tělesem komunikace, která je v majetku Moravskoslezského kraje.
Požadovaná cena
23000
Platnost do
2019-06-30
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
Správa toků - oblast povodí Odry
Katastrální území
Vítkov, Vítkov, okres Opava