Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Čerpací stanice Mníšek(dále jen ČS) je z roku 1943 a nychází se v k.ú. Mníšek v Krušných horách. ČS sloužila k dotaci povrchové vody akumulované ve vodní nádrži Janov, která leží v sousedním povodí. Vlastní objekt ČS se nachází na st. pozemku č. 104 o výměře 74 m2. Součástí prodeje ČS jsou poz. parcely č. 452/2 - vodní nádrž umělá, 515/2 - koryto vodního toku a 515/3 koryto vodního toku. V 90. letech byl provoz ČS ukončen. Objekt je umístěn mimo osídlení místní části Mníšek. Ze silnice do Mníšku je ČS přístupná po nezpevněné cestě.Technologické vybavení z velké části demontováno. Objekt je oplocen.K poz. parcelám jsou vztažena věcná břemena./vedení a údžba kabelu DOK SRN-Praha/.
Požadovaná cena
1250110
Platnost do
2019-06-30
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
odbor vnitřní správy
Katastrální území
Mníšek v Krušných horách, Nová Ves v Horách, okres Most