Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. st. 269/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem. Na pozemku stojí stavba rekreační chaty ev.č. 16, 471 24 Noviny pod Ralskem.
Požadovaná cena
2020
Platnost do
2019-05-07
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa