Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o části pozemků p. č. 639/3 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 14m2, p. č. 1281 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 29m2, koryta bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10274669, ČHP 1-10-02-0040 v jeho ř. km 0,164 – 0,182 a část pozemku p. č. 639/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1m2.
Požadovaná cena
1400
Platnost do
2019-07-04
Telefon
+420 956 955 206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
Správa toků oblast povodí Berounky
Katastrální území
Bezděkov u Třemešného, Třemešné, okres Tachov